IL MORTO DEL MESE

mercoledì 12 maggio 2010

Hoàng Cầm (1922–2010)

HÀ NỘI, VIỆT NAM - Muore il poeta vietnamita Bùi Tằng Việt, noto ai più col suo nome di penna Hoàng Cầm.

In ốnồrê àllậ sưả việtnămitità, riềmpiậmổ qúệstổ nếcrọlởgiõ di ặccênti ẫssủrdi.

link

Morirono così